GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Oudercomité
Oudercomité Het oudercomité wil de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen op school en thuis ondersteunen en de betrokkenheid van de ouders bij de school verbeteren. Ze eerbiedigt het pedagogisch project van de school. Alle ouders die een kind op school hebben, zijn in principe lid van de vereniging, tenzij ze dit uitdrukkelijk weigeren. Ouders die bereid zijn om actief mee te werken zijn uiteraard van harte welkom! Concreet betekent dit dat het oudercomité de volgende taken op zich neemt: informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen de school ondersteunen Let wel: rechtstreekse tussenkomsten in het schoolgebeuren of het schoolverloop en problemen van individuele aard (leerlingen of leerkrachten) behoren niet tot de bevoegdheid van het oudercomité. U kan natuurlijk altijd terecht met uw vragen bij: Voorzitter: Gaëlle Van Vyve (mama van Anatole en Louis), Ondervoorzitter: Caroline de Brouwer-de Crane (mama van Leon) Secretaris: Penningmeester: Stéphanie Desomberg Leden: Klasouder 3K : Severine  Laneau (mama Faizan en Soline) , Klasouder 2K : Stéphanie Desomberg (mama Alex en Hugo)                             Klasouder 1K :Caroline De Brouwer ( mama van Leon), Mathieu Goethals( papa van Victor) , Marie Haegelsteen ( mama van Henri en Camille) , Saskia Depraetere ( mama van Korneel), Lantonnois van Rode Bruno (papa van Constance) , De Theux Gilles en Ann ( ouders van Clhoé) , Geoffrey Marichal ( papa van Leonie) De oudervereniging is lid van KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) Ravensteingalerij 27 bus 8       1000 Brussel       Algemeen telefoonnummer: 0473 72 54 19