GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Opvang en Busvervoer
A. Buitenschoolse opvang Ochtendbewaking Vanaf 7u30 is er bewaking voor de kleuters. De Heer Eric Dellaert is hiervoor verantwoordelijk. Er wordt 1 euro aangerekend tussen 7u30 en 8u15. Avondbewaking De avondbewaking wordt eveneens verzorgd door Eric Dellaert en loopt op maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 18u   vrijdag van 15u35 tot 17u35 Bijdrage: Vanaf 16u30 (vr: 16u05) betaalt u 0,75 euro per begonnen half uur. Per begonnen kwartier dat u het kind te laat ophaalt, betaalt u 5 euro boete. Wanneer u uitzonderlijk uw kind te laat ophaalt, moet u de begeleidster hiervan telefonisch verwittigen op het nummer 02/687.22.57. Fiscaal attest In de loop van het 2de trimester ontvangt u een attest van de bijdrage die u betaald heeft voor de voor- en naschoolse opvang van het vorige kalenderjaar. Woensdagnamiddag en schoolvrije dagen: Kinderopvang wordt gecoördineerd door IBO (initiatief buitenschoolse opvang). Het IBO is een erkend opvanginitiatief van Kind & Gezin. Bij het IBO kunnen kinderen van 2,5 tot 12 j. terecht op woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen om te ravotten. De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht voor elk kind. Waar Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat Nijvelsebaan 190, 3090 Overijse 02 686 31 34 Verantwoordelijke IBO: Eef Hostyn Aanvraagformulieren worden per mail doorgestuurd. Woensdagnamiddag vanaf sluiting van de scholen tot 18u. Schoolvrije dagen en schoolvakanties elke werkdag van 7u tot 18u Bijdrage: 4 euro: 1/3 dag (minder dan 3 uur) 6 euro: ½ dag (tussen 3 uur en 6 uur) 12 euro: volledige dag (vanaf 6 uur) Voor meer info, inschrijvingen, verminderd tarief,  sociaal tarief,  wijze van betaling, fiscaal attest, ,….  Neem contact op met: Eef Hostyn op Kamp Kwadraat op t 02 686 31 34 of via ibo@overijse.be B. Busvervoer Aanvraag Vanaf schooljaar 2008-2009 moet voor elk kind dat meerijdt met de gemeentelijke schoolbus,  een aanvraag ingediend worden met een geijkt invulformulier en dit moet elk schooljaar herhaald worden. U heeft de tijd tot eind juni het schooljaar voordien om uw aanvraag in te dienen  en de Algemene Voorwaarden te ondertekenen. De inschrijvingen mag u op school afgeven. Ook occasionele busgebruikers dienen zich aan het begin van het schooljaar in te schrijven. In augustus kennen we dan de nieuwe busroute, eventueel de nieuwe op- en afstapplaatsen, en heeft u bevestiging ( of weigering) gekregen van uw inschrijving ( zie hiervoor punt 7. in de Algemene Voorwaarden) Verantwoordelijkheid Ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot hun kind ’s morgens is opgestapt en van zodra het kind naschools is uitgestapt. Kinderen, waarvan de ouders of de gemandateerde begeleiders hen niet opwachten aan de afstapplaats, worden terug meegenomen naar school en worden naar de kinderopvang gebracht. Met vragen kan u steeds bij de directie terecht ( 02/687.22.57). Uren en reisroute van de schoolbus De uren en route kan u verkrijgen op vraag Uren ‘s morgens Uren ’s avonds en woensdagmiddag Indien er wijzigingen zijn in de uren of de route worden u deze meegedeeld.   Bijdrage: 1.Prijs voor een dagticket: 2 euro (Dagticket houdt zowel ochtend- als avond- als middagrit in.) 2. Prijs voor een abonnement per trimester: 60 euro (100 %) voor een eerste kind 48 euro (80 %) voor een tweede kind gratis voor een derde en volgende kind 3. Prijs voor het hele schooljaar: 166 euro (100 %) voor een eerste kind 133 euro (80 %) voor een tweede kind gratis voor een derde en volgende kind 4. De formulieren kan u terugvinden op de website. . BELANGRIJK! Mogen wij de ouders vragen stipt aan de halte te staan daar de schoolbus niet wacht. Op de bus is er een begeleider voorzien die instaat voor de veiligheid van de kinderen bij het in- en uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en van zodra het kind is uitgestapt. Wij laten de kleuters nooit alleen achter.  I ndien u door onvoorziene omstandigheden niet tijdig aanwezig kan zijn, neemt de juf uw kleuter mee en zet deze af bij de kinderopvang op school. Wees gerust, geen paniek!