GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Medicatie

Medicatie

Beste ouders, Wij hebben op school geen enkel geneesmiddel voorhanden. Geneesmiddelen worden het liefst thuis toegediend. Indien nodig moeten ze door jullie meegegeven worden met de nodige documenten. Er moet altijd een briefje van jullie bijzitten waarop staat hoeveel en wanneer het geneesmiddel moet worden toegediend. Geneesmiddelen die enkel op voorschrift te verkrijgen zijn, moeten steeds vergezeld zijn van een briefje van de behandelende geneesheer. Klik HIER om een attest voor medicijnen te downloaden.