GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Geschiedenis
Hoe het allemaal begon ... We willen hier even vertellen hoe onze kleuterschool er gekomen is. Dat gebeurde in 1965  toen Juf Gilberte begonnen is met een klein kleuterklasje in “het kasteel”, speciaal voor de jonge gezinnen van deze wijk. Daarna kwamen er 2 klassen in 2 lokalen (containerklassen). Alle aktiviteiten moesten daarin gebeuren, ook turnlessen en muzieklessen. Er was nog geen voor- en naschoolse opvang.  Er was nog geen sprake van een turnjuf, zorgjuf, kinderverzorgster,…
Deze klassen werden in oktober 2013 afgebroken. In de jaren ‘80 werd het witte gebouw opgetrokken waar nu de 3 klassen zijn in ondergebracht. Het zijn mooie klassen geworden. We willen het GITO van Overijse bedanken voor de mooie mezanines die zij gemaakt hebben.
In de eerste plaats voor de turnlessen en als eetzaal maar ook voor andere lessen. Ik denk daarbij aan schrijfdans en huishoudelijke aktiviteiten, maar ook aan de voor- en naschoolse opvang, de zorg, de logopedie, enz. Dank zij het gemeentebestuur, CERA en het oudercomité hebben we nieuwe tafels en turntoestellen kunnen aankopen. Voor het jaar 2016 staat een vernieuwing van de speelplaats op het programma. Als we dit gebouw bekijken, zien we glas en hout (en natuur). En dat typeert ook onze school:  openheid en een warm, knus, familiaal gevoel.
En in augustus 2014 hebben we dit prachtige en voor ons, imposante gebouw in gebruik mogen nemen, met het kantoor, de keuken en de multifunctionele zaal. Met dit nieuwe gebouw hebben we een polyvalente ruimte die van ’s morgens tot ’ s avonds ten volle benut wordt.