GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Gedragsregels
Ik en mijn houding Ik heb respect voor anderen. Ik vecht niet en maak geen ruzie. Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. Ik draag zorg voor het materiaal van de klas Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven van de school af. In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. Ik luister steeds naar de leerkracht of de toezichter. Ik, gezondheid en hygiëne Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee Als ik dorst heb, vraag ik water aan de leerkracht. Ik en zorg voor het milieu Ik zorg mee voor een nette school. Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. Ik en mijn taalgebruik Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" Ik en mijn materiaal Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht. Ik en spelen Ik speel sportief en sluit niemand uit. Ik breng geen speelgoed mee naar school In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat. Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. Ik en toezicht Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter. 's Middags of 's avonds wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de opvang. Ik en het verkeer Ik respecteer de verkeersreglementen. Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. Wanneer ik de schoolbus gebruik: ga ik direct na het opstappen zitten; pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen; bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken. Ik en veiligheid Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen. Ik raak geen elektrische toestellen aan. Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht. Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. Ik vertel: waar het ongeval gebeurd is; wat er gebeurd is; wie erbij betrokken is. Wat te doen bij brand? Bij brandalarm volg ik de instructies van de leerkrachten: ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten; ik laat al mijn materiaal achter; ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. Wat als ik de afspraken niet naleef? Ik krijg een mondelinge opmerking. Ik word op het oepsmatje/bankje gezet.Hier denk ik na over mijn gedrag. Ik ga mij excuseren. Ik word naar de directeur gestuurd. De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. Wij danken u alvast voor uw medewerking. Samen met uw kind(jes) willen wij er een toffe schooltijd van maken! Het schoolteam